Şirket Emniyet ve Çevre Koruma Politikası

S.S ERDEK DENİZ MOTORLU TAŞIYICILARI KOOPERATİFİ, bu politikası ile can ve mal güvenliği ile tüm çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak bu olguların korunması ve geliştirilmesi hususunda sorumluluklarını bilmekte, emniyet, çevre ve sağlık ile ilgili tüm yükümlülüklerini hem kara hem de denizde görev yapan tüm personeli ile yerine getireceğini taahhüt etmektedir. Bu kapsamda firma;

 • Personelin çalışma alanlarında veya şirketçe işletilen herhangi bir tesiste çalışanlar ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini koruyacak, emniyetli iş alanları sağlayacaktır.
 • Tüm operasyonlarında çevre kirliliğini önleyecek kural ve hedefler belirleyerek çevre korunmasına azami gayret gösterecektir.
 • Bu hedeflere ulaşmak için yeterli kaynak sağlayacaktır.
 • İç ve dış çevreye karşı yeterli bilinç oluşturacaktır.
 • Kirliliğin önlenmesi, çevresel etkiler ve bunların güvenlik kaydının sürekli iyileştirilmesini sağlayacaktır.
 • Güvenli operasyonlar ve kötü çevresel etkileri azaltmak amacıyla güncel teknoloji ve bunun sonucu oluşan sistemler veya ekipmanları takip ve temin edecektir.
 • Tüm çöp ve atıkların çevreye zarar vermesi kontrol altında tutacaktır.
 • Kara ve deniz personelini sağlık, güvenlik, çevre kirliliği, acil durumlar ve operasyon konularında sürekli eğitecektir.
 • Ulusal ( ISM CODE gereklilikleri) kural ve mevzuata uygun biçimde gemilerin işletilmesini sağlayacaktır.
 • Tanımlanmış tüm tehlike ve risklere karşı önlemler alacaktır.
 • Acil durumlara müdahale üzere, tüm kara ve deniz birimleri ile hazır olacaktır.
 • Firma, bünyesinde veya adına çalışan tüm personelini bu politika hakkında bilgilendirecek ve bu doğrultuda verilen görevlerin yerine getirilmesini talep ve tetkik edecektir.

  Politikamız

  Amaçlarımız

  Şirket, güvenlik, kalite ve çevre koruma yönetim siteminin etkin açıklama ve içeriğine ve de amaçlarına uygun, insan sağlığına önem veren, sakatlanma veya yaşam kaybını önleyici, deniz ve kara bütün doğal çevrenin zarar görmesinden kaçınmaya ve ayrıca müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik bir güvenlik, kalite ve çevre politikası oluşturmayı ve sürdürmeyi amaçlar. Oluşturulan bu politika her zaman ve şirketin her seviyesinde, şirket tarafından işletilen gemiler ve de şirketin kara ofislerinde uygulanmalı ve sürdürülmelidir.

  Politikamız

  Şirket tüm faaliyetlerinde, kara ya da deniz personelinin tümünce yürütülen ve devamlılığı sağlanan kalite, sağlık, güvenlik ve çevre koruma politikası içinde yer almalı ve bu politikanın gereklerini yerine getirmeli, tüm birimleriyle ve çalışanlarıyla sistemin işlerliğini sağlamalıdır.

  Misyonumuz

  Misyonumuz, Marmara Denizi’nde araç ve yolcu taşımacılığını çağdaş koşullarda gerçekleştirmek ve karayollarındaki kamyon, araç ulaşımının bir kısmını deniz yoluna aktararak trafiği rahatlatmaktır. Bunları yaparken sosyal faydayı ve kamu yararını gözeterek, sınıfında iyi ve güçlü gemilerle müşterilerimize rahat, güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlarız.

  Çevre Koruma

  Şirket, çevre konusunda belirlenmiş risklerin önem derecesine ve potansiyel etkilerine karşı basit ve uygulanabilir çözümler içeren uygulamaları saptar ve iyileştirmeye yönelik hedefler belirler. Şirket tarafından duyurulan uygulama ve hedefler kirliliği önlemeyi de hedefleyen ‘’ŞİRKET EMNİYET VE ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI’’ kapsamındadır.